Czym tak naprawdę są waluty?

Waluta to słowo, które jakby na to nie spojrzeć używamy niemalże równorzędnie ze słowem  pieniądze. Mówimy że jakaś waluta wzrasta do góry czy też spada, albo że jest coraz bardziej lub mniej korzystna. Wiemy także, że waluty występują w różnych […]